Menu Menu

Nafukovací planetárium - Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Future Technology Systems s.r.o. 
se sídlem: Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava,
IČ: 29448891 DIČ: CZ29448891

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro rezervaci na pořady v nafukovacím planetáriu, a to jen při rezervaci prostřednictvím internetové stránky www.nafukovaciplanetarium.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího Future Technology Sytems s.r.o., Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Způsob rezervace a platby vybraného pořadu

Pro rezervaci termínu vybraného pořadu (dopoledne/odpoledne) je zákazník povinen vyplnit zobrazený rezervační kalendář a zadat všechny požadované informace.
Po potvrzení (rezervaci) zadaných údajů přijde zákazníkovi e-mailem potvrzení o registraci a termín se změní na „rezervováno“. Po provedení rezervace je zákazník kontaktován telefonicky provozovatelem a po domluvení podrobností se stanoví konečná cena.

Zákazníkovi jsou odeslány, na e-mail uvedený v rezervačním systému, informace o provedení zálohové platby. Po připsání platby na účet provozovatele se mění termín v rezervačním kalendáři na „obsazeno“.

Jakmile je takto rezervace dokončena, přijde zákazníkovi e-mailem potvrzení o přijetí platby - detaily o transakci.

Provozovatel nezaručuje doručení e-mailové zprávy. Server, na kterém se e-mailová schránka zákazníka nachází, nemusí zprávu přijmout, resp. může ji vyhodnotit jako nevyžádanou poštu.

V klidu si můžete vybrat některý z našich pořadů a rovnou provést rezervaci a platbu po internetu.

Zaplatit v Kč můžete přes platební bránu  pomocí karty, u které máte povolené online platby nebo převodem na účet.
Po provedení platby obdržíte na e-mail potvrzení o přijetí platby.

Přijímané platební karty:
Při nedodržení těchto podmínek, rezervace propadá.

Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Provozovatel je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Bezpečnost dat

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Future Technology Systems s.r.o. a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

Reklamace – zrušení vybraného pořadu

  1. Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese společnosti Future Technology Systems s.r.o. (kontakty jsou na stránkách www.nafukovaciplanetarium.cz) a to nejpozději 14 dnů před konáním vybraného pořadu.
  2. Jestliže při procesu rezervace pořadu došlo k odepsání sumy z účtu zákazníka, ale pořad nebyl rezervován, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

Odstoupení od smlouvy

Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na představení, k němuž rezervace opravňuje) a je poskytováno v předem určeném termínu nebo době.

Závěrečné ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace rezervace pořadu kupujícím.
  2. Zarezervováním pořadu kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný.

Účinnost obchodních podmínek
Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 2. 2016.

Rezervační kalendář

V rezervačním kalendáři zjistíte volný termín pro dopolední nebo odpolední akci. Kliknutím na volný termín se zobrazí rezervační formulář.
Po

26.07.2021
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE
Út

27.07.2021
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE
St

28.07.2021
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE
Čt

29.07.2021
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

30.07.2021
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE
So

31.07.2021
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE
Ne

01.08.2021
DOPOLEDNE

ODPOLEDNE
VOLNÝ TERMÍN REZERVOVÁNO OBSAZENO

nafukovací planetárium přijede až k vám

Stačí připravit jen prostor a přívod elektrického proudu. Přijedeme k vám kdekoliv, třeba do školní tělocvičny nebo do firmy na váš firemní večírek. Nafukovací planetárium 5m